אפרוח תרנגולת

אפרוח תרנגולת

שייך למשפחת הפסיוניים. בבגרותו הופך לתרנגולת שמנמנה או תרנגול מגונדר.